Årlig rapport med uttalande 2020 Jordbruksfonderna (EGFJ och EJFLU)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:12
Publiceringsdatum
2020-03-05

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Rapporten och uttalandet omfattar landsbygdsutvecklingsfonden och garantifonden.

En rättad version av rapporten publicerades den 12 mars 2020.