Utveckling av Försvarsmaktens investeringsplan Ekonomistyrningsverkets iakttagelser av Försvarsmaktens budgetarbete för 2020-2022

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:31
Publiceringsdatum
2019-05-02

ESV har avrapporterat regeringsuppdraget om att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk med att utveckla investeringsplanen för samhällsinvesteringar. ESV anser att Försvarsmakten nu har åtgärdat merparten av de tidigare bristerna men att vissa brister kvarstår. ESV kommer att fortsätta stötta Försvarsmakten i arbetet.