Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2018

Rapport

Publikationsnummer
2019:18
Publiceringsdatum
2019-03-15

Saldot i statens budget för 2018 blev ett överskott på 80 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett överskott på 44 miljarder kronor. Överskottet blev därmed 36 miljarder kronor högre än beräknat.

Inkomsterna i statens budget uppgick till 1 072 miljarder kronor. Det är 29 miljarder kronor högre än beräkningen i statens budget och 71 miljarder kronor högre än 2017.

De totala utgifterna i statens budget blev 992 miljarder kronor 2018. Det är knappt 7 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens ursprungliga budget. I förhållande till den totala budgeten, det vill säga vad riksdagen sammantaget anvisade i den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna blev utgifterna 24 miljarder kronor lägre. I ändringsbudgetarna anvisades 18 miljarder kronor. Utgifterna blev 52 miljarder kronor högre än 2017.

Enligt riksdagens beslut uppgick utgiftstaket för staten till 1 337 miljarder kronor för 2018. De statliga utgifterna som omfattades av utgiftstaket uppgick till 1 282 miljarder kronor. Taket för statens utgifter 2018 underskreds alltså med 55 miljarder kronor.

Kontakt