Underlag till statens finansiella sparande 2019 – kvartal 2

Rapport

Publikationsnummer
2019:38
Publiceringsdatum
2019-08-23

Resultatet av beräkningen för andra kvartalet 2019 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 38 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 1 miljard kronor. Totalt för första halvåret uppgick sparandet till 29 miljarder kronor.

Kontakt