Underlag till statens finansiella sparande 2019 – kvartal 3

Rapport

Publikationsnummer
2019:43
Publiceringsdatum
2019-11-15

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2019 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 7 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år minskade det finansiella sparandet med 13 miljarder kronor. Hittills under 2019 uppgick sparandet till 39 miljarder kronor vilket var 21 miljarder kronor lägre än samma period 2018.

Kontakt