Underlag till statens finansiella sparande 2018 – kvartal 4

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:2
Publiceringsdatum
2019-02-18

Resultatet av den preliminära beräkningen för fjärde kvartalet 2018 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 4 miljarder kronor. Därmed har det varit överskott i statens finansiella sparande 11 av de 12 senaste kvartalen. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 6 miljarder kronor.

För helåret 2018 blev det ett positivt finansiellt sparande med 61 miljarder kronor, vilket är 15 miljarder kronor lägre än 2017.

Kontakt