Underlag till statens finansiella sparande 2019 – kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:27
Publiceringsdatum
2019-05-16

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2019 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på knappt 5 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 7 miljarder kronor. Därmed är den långa sviten av överskott bruten. Inte sedan 2015 har det varit ett negativt finansiellt sparande i staten för ett kvartal.

 

Kontakt