Tidsserier, statens budget m.m. 2018

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:34
Publiceringsdatum
2019-06-13

Tidsserier, statens budget m.m. 2018 ingår i Sveriges officiella statistik. Statistiken beskriver det slutliga utfallet för inkomster, utgifter och saldo på statens budget.

Statistiken beskriver också viss annan central information som rör statens finanser i form av statistiska tabeller. Tabellerna omfattar som regel utfall för år 1995–2018.

Statistiken avser löpande priser. Alla rubriker på statistiska tabeller är på svenska och engelska. Statistiken för statens budget avser svenska kronor och omfattar statliga budgetenheter.

Kontakt