Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2017 och 2018

Analys

Publikationsnummer
ESV 2019:42
Publiceringsdatum
2019-10-11

Ekonomistyrningsverket redovisar en uppföljning av myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2017 och 2018 med en framåtblick till 2020. Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2017 och 2018. Ökningen har i första hand skett i Stockholms inre område samt i Solna och Sundbyberg.