Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Norra Periferin och Arktis (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:3
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det transnationella programmet Norra Periferin och Arktis.