Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Sveriges nationella program för inre säkerhet (ISF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:14
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Polismyndigheten har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska fonden för inre säkerhet). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom fonden för inre säkerhet.