Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Sveriges nationella program för asyl, migration och integration

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:4
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Migrationsverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom asyl, migration och integration.