Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Sverige–Norge (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:9
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige–Norge.