Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning (ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:16
Publiceringsdatum
2019-03-07

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning.