Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Lokalt ledd utveckling (ERUF och ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:13
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Statens jordbruksverk har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom Lokalt ledd utveckling.