Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Jordbruksfonderna (EGFJ, EJFLU)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:7
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Rapporten och uttalandet omfattar landsbygdsutvecklingsfonden och garantifonden.