Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (EHFF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:12
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska havs-och fiskerifonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet för havs- och fiskeriprogrammet.