Revisionsuttalande och årlig rapport 2019Botnia Atlantica (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:15
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Botnia Atlantica.

Senast uppdaterad: