Prognosutvärdering 2018

Rapport

Publikationsnummer
2019:33
Publiceringsdatum
2019-05-10

Enligt regleringsbrevet ska ESV redovisa och kommentera precisionen i myndighetens prognoser och analysera avvikelser. ESV ska också redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och hur prognosmetoderna dokumenteras.

ESV:s prognosutvärdering visar att de flesta prognosmakare initialt underskattade BNP-ökningen 2018. Även det finansiella sparandet i den offentliga sektorn underskattades initialt. ESV och regeringen underskattade skatteintäkterna hela perioden. Regeringen och ESV underskattade utgifterna för budgetens takbegränsade utgiftsområden i de två första prognoserna som jämförs. I samband med budgetpropositionen för 2018 höjdes prognoserna kraftigt och låg därefter nära utfallet.