Prognos september 2019 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
2019:40
Publiceringsdatum
2019-09-04

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns underskott växer. Nästa år blir sparandet 17 miljarder kronor. Utrymmet för reformer 2020 är begränsat om överskottsmålet ska klaras.

Prognosen baseras på den av riksdagen beslutade budgeten för 2019 samt på vårändringsbudgeten för 2019.