Prognos mars 2019 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2019:24
Publiceringsdatum
2019-03-13

Ladda ner

Kompletterande filer

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att tillväxten i ekonomin bromsar in i år. Den offentliga sektorns sparande minskar från 0,7 procent av BNP förra året till 0,2 procent i år. Det beror främst på skatte­sänk­ningar och utgiftssatsningar men även på att flera skatte­baser ökar långsammare. En stor del av minsk­ningen i sparandet sker i kommun­sektorn.

Kontakt