Prognos juni 2019 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
2019:36
Publiceringsdatum
2019-06-18

Ladda ner

Kompletterande filer

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att konjunkturen i svensk ekonomi fortfarande är god men har passerat toppen. Den ekonomiska tillväxten bromsar in 2019 och skatteintäkterna ökar i långsammare takt medan de takbegränsade utgifterna ökar måttligt. Detta innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas i år. Även det strukturella sparandet minskar i år och är i underkant i förhållande till det mål som gäller från 2019. Sparandet förstärks nästa år men är fortfarande lägre än målnivån. Samtidigt är skulden låg och ligger inom ramen för skuldankaret.

Prognosen baseras på den av riksdagen beslutade budgeten för 2019 samt på vårändringsbudgeten för 2019.

Kontakt