Prognos januari 2019 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2019:1
Publiceringsdatum
2019-01-24

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekonomi har passerat toppen. Skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året, främst till följd av skattesänkningar. Utgifterna på statens budget ökar mindre i år än 2018, men stora omfördelningar sker mellan utgiftsområden. Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn är lägre än föregående år. Det strukturella sparandet är dock i linje med det nya överskottsmålet och Maastrichtskulden ligger inom skuldankarets gränsvärden.

 

Prognosen baseras på den av riksdagen beslutade budgeten för 2019.