EA-boken 2019 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet

Handledning

Publikationsnummer
2019:21
Publiceringsdatum
2019-03-07

Ladda ner

EA-boken är en överskådlig författningshandbok som innehåller aktuella bestämmelser om statlig ekonomiadministration. I boken behandlas exempelvis finansiering, betalningsfrågor, redovisning, garantier, skadereglering, revision och arkivvård.