Avgifter 2018 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:32
Publiceringsdatum
2019-05-06

Ladda ner

ESV sammanställer årligen en avgiftsrapport för att ge regeringen en överblick av den avgiftsbelagda verksamheten i staten. Rapporten beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter. Redovisningen baseras på uppgifter som myndigheterna rapporterat till ESV.