Analys av behov av krav på hållbarhetsredovisning Bör statliga myndigheter omfattas av krav på hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen?

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:23
Publiceringsdatum
2019-03-01

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen analyserat och jämfört de krav som ställs på statliga myndigheter att redovisa olika aspekter av hållbarhet med de krav som ställs på privata företag att lämna en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen (ÅRL). I den här rapporten presenterar vi ESV:s analyser och slutsatser.

Kontakt