Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2017

Rapport

Publikationsnummer
2018:32
Publiceringsdatum
2018-03-15

Saldot i statens budget för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett överskott på 7 miljarder kronor. Överskottet blev därmed 54 miljarder kronor högre än beräknat.

Inkomsterna i statens budget uppgick till 1 001 miljarder kronor. Det är 22 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget och 1 miljard kronor lägre än 2016. De totala utgifterna i statens budget blev 940 miljarder kronor 2017. Det är 33 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens ursprungliga budget. I förhållande till den totala budgeten, det vill säga vad riksdagen sammantaget anvisade i den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna blev utgifterna 49 miljarder kronor lägre. I ändringsbudgetarna anvisades 16 miljarder kronor. Utgifterna blev 22 miljarder kronor högre än 2016.

Enligt riksdagens beslut uppgick utgiftstaket för staten till 1 274 miljarder kronor för 2017. De statliga utgifterna som omfattades av utgiftstaket uppgick till 1 229 miljarder kronor. Taket för statens utgifter 2017 underskreds alltså med 45 miljarder kronor.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I rapporten finns exakta siffor.

Kontakt