Underlag till statens finansiella sparande 2018 – kvartal 3

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:54
Publiceringsdatum
2018-11-16

Resultatet av den preliminära beräkningen för tredje kvartalet 2018 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 20 miljarder kronor. Därmed har det varit överskott i statens finansiella sparande 11 kvartal i rad. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 7 miljarder kronor.

Kontakt