Underlag till statens finansiella sparande 2018 – kvartal 2

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:49
Publiceringsdatum
2018-08-23

Resultatet av den preliminära beräkningen för andra kvartalet 2018 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 35 miljarder kronor. Revideringar av det första kvartalet har gjort att även detta visar ett litet överskott. Därmed har det varit överskott i statens finansiella sparande 10 kvartal i rad. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med 1,3 miljarder kronor.

Kontakt