Underlag till statens finansiella sparande 2018 – kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:39
Publiceringsdatum
2018-05-17

Resultatet av den preliminära beräkningen för första kvartalet 2018 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på -5 miljarder kronor. Inte sedan fjärde kvartalet 2015 har staten redovisat ett negativt finansiellt sparande. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med drygt 10 miljarder kronor.

Kontakt