Underlag till statens finansiella sparande – 2018 kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:39
Publiceringsdatum
2018-05-17

Resultatet av den preliminära beräkningen för första kvartalet 2018 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på -5 miljarder kronor. Inte sedan fjärde kvartalet 2015 har staten redovisat ett negativt finansiellt sparande. Jämfört med motsvarande period föregående år försämrades det finansiella sparandet med drygt 10 miljarder kronor.

Kontakt

Senast uppdaterad: