Underlag till statens finansiella sparande 2017 – kvartal 4

Rapport

Publikationsnummer
2018:19
Publiceringsdatum
2018-02-15

Resultatet av den preliminära beräkningen fjärde kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år försämrades det finansiella sparandet med 3 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med knappt 12 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 15 miljarder kronor.

För helåret 2017 ökade det finansiella sparandet med 68 miljarder kronor, vilket är en minskning med 4 miljarder kronor. Inkomsterna ökar med 45 miljarder kronor medan utgifterna ökar med 49 miljarder kronor.

Kontakt