TBM – en vägledning

Vägledning

Publikationsnummer
2018:52
Publiceringsdatum
2018-09-03

Denna vägledning ger förslag på hur redovisningen kan utvecklas för att anpassas till TBM-ramverket. Syftet är att underlätta för myndigheter att tillämpa TBM-ramverket utan ett TBM-anpassat it-stöd.

Kontakt

Senast uppdaterad: