Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2016 och 2017

Analys

Publikationsnummer
2018:51
Publiceringsdatum
2018-09-03

Ekonomistyrningsverket redovisar en uppföljning av myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2016 och 2017 med en framåtblick till 2019.

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna.

ESV:s analys visar att det finns en markant geografisk skillnad mellan var befolkningen bor och var myndigheterna är lokaliserade. Befolkningen är relativt jämt fördelad mellan den norra och den södra delen medan myndigheterna till stor del är lokaliserade i den norra delen.