Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Sveriges nationella program för inre säkerhet (ISF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:11
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Polismyndigheten har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska fonden för inre säkerhet).

Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom fonden för inre säkerhet.