Revisionsuttalande och årlig rapport 2018Sverige–Norge (ERUF)

Publikationsnummer
ESV 2018:7
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige–Norge.

Senast uppdaterad: