Revisionsuttalande och årlig rapport 2018Norra Periferin och Arktis (ERUF)

Publikationsnummer
ESV 2018:4
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det transnationella programmet Norra Periferin och Arktis.

Senast uppdaterad: