Revisionsuttalande och årlig rapport 2018Nord (ERUF)

Publikationsnummer
ESV 2018:3
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Norrbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Nord.

Senast uppdaterad: