Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning (ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:8
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning.