Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Lokalt ledd utveckling (ESF och ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:12
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Statens jordbruksverk har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF).

Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom Lokalt ledd utveckling.