Revisionsuttalande och årlig rapport 2018Botnia Atlantica (ERUF)

Publikationsnummer
ESV 2018:2
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Botnia Atlantica.

Senast uppdaterad: