Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Botnia Atlantica (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:2
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Botnia Atlantica.