Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Sveriges nationella program för asyl, migration och integration (AMIF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:10
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Migrationsverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom asyl, migration och integration.