Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Regionala strukturfondsprogram och nationellt regionalfondsprogram (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:6
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar de regionala strukturfondsprogrammen: Skåne-Blekinge, Småland och öarna, Västsverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland samt Övre Norrland samt det nationella regionalfondsprogrammet.