Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Havs- och fiskeriprogrammet (EHFF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:14
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska havs-och fiskerifonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet för havs- och fiskeriprogrammet.