Prognos augusti 2018 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2018:50
Publiceringsdatum
2018-08-31

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. BNP ökar i år med 2,7 procent men kommande år dämpas tillväxttakten och konjunkturen mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 0,9 procent av BNP i år och 0,7 procent nästa år.

Jämfört med prognosen i juni är revideringarna av konjunkturbilden och utgifterna små medan kapitalskatterna och det finansiella sparandet har reviderats upp relativt mycket. Sparandet har höjts med 0,4 procentenheter för 2018 och 2019.

Kontakt