Prognos april 2018 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2018:35
Publiceringsdatum
2018-04-05

Ladda ner

Kompletterande filer

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att de offentliga finanserna i grunden är starka. Den offentliga sektorns finansiella sparande blir dock lägre än förra året. Detta till följd av lägre skatteintäkter från kapitalvinster och satsningar i budgeten som ökar utgifterna.

I rapporten presenteras även två fördjupningsavsnitt:

  • Färre arbetslösa som får a-kasseersättning har minskat utgifterna på statens budget. Minskningen beror både på regeländringar och på att sammansättningen av de arbetslösa har ändrats.
  • Hushållens inkomster från aktieutdelning har ökat mycket till följd av höga utdelningar från fåmansföretag. Av samtliga hushåll med utdelningar fick 1 procent drygt en tredjedel av inkomsterna 2016.