Periodiseringar under räkenskapsåret

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2018:17
Publiceringsdatum
2018-02-09

Den här handledningen vänder sig till er som arbetar med redovisningsfrågor på statliga myndigheter. Den är tänkt som hjälp för frågor om vilka periodiseringar av kostnader och intäkter ni bör göra varje månad och kvartal. Periodiseringarna är viktiga för myndighetens rapportering till statsredovisningen. Vi tar även upp grundläggande utgångspunkter för periodisering vid årsskifte.

Handledningen berör dessutom rapportering av andra händelser per kvartal och frågor om värdering av tillgångar under året.

Kontakt