Momshandledning

Handledning

Publikationsnummer
2018:48
Publiceringsdatum
2018-09-11

Handledning i moms för statliga myndigheter

Nu finns en ny version av momshandledningen. Den senaste uppdateringen omfattar bland annat:

  • Förtydligande om att oavsett om en allmän handling lämnas ut i papper- eller i elektroniskt format så ses det som ett led i myndighetsutövning.
  • Förtydligande om att regeln att sälja tillgångar utan moms inte bara gäller anläggningstillgångar utan även andra tillgångar som inte är omsättningstillgångar.
  • Förtydligande om varför statliga myndigheter omfattas av omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster.
  • Uppdaterade kontonummer, S-koder och kontonamn i några redovisningsexempel.
  • Beslutsträdet (moms-katten) för att se om skattskyldighet för utgående moms föreligger, har uppdaterats med aktuella benämningar.

Bara i webbversion

Momshandledningen, som bara finns i webbversion, ska göra det lättare för statliga myndigheter att tolka bestämmelserna i momsförordningen, eller förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms. Därför är det framförallt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet som beskrivs i handledningen. Men vi beskriver även de delar av den utgående momsen som vi bedömer är mest relevanta för statliga myndigheter. När det gäller mer komplicerade frågor kring den utgående momsen hänvisar vi dock till Skatteverket.

I handledningen har vi eftersträvat en överskådlig och lättläst text, med länkar till relevanta bestämmelser och med möjligheten att söka efter specifika ord inom texten.

Kontakt

Senast uppdaterad: