Könsuppdelad statistik Hur kan vi synliggöra mer könsuppdelad statistik i utfallet för statens budget?

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:59
Publiceringsdatum
2018-12-05

Den här rapporten kartlägger vilken könsuppdelad statistik som finns tillgänglig samt hur statistiken skulle kunna komplettera presentationen av utfallet för statens budget. Syftet är att ESV:s verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen genom att vi synliggör mer könsuppdelad statistik i utfallet för statens budget.

Kontakt