Inkomstliggaren 2018

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:22
Publiceringsdatum
2018-02-28

Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs också uppbördsförfarandet. Inkomstliggaren har getts ut årligen sedan 1948.

I bilagan redovisas alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa.

Kontakt