Hållbarhetsredovisning – en omvärldsbevakning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:36
Publiceringsdatum
2018-05-09

Under 2016 trädde nya regler i kraft som innebär att större företag ska rapportera om sitt arbete med miljö, sociala förhållanden, personal och respekt för mänskliga rättigheter. ESV har med anledningen av de nya kraven i årsredovisningslagen gjort en kartläggning för att få en bild över vad de nya reglerna innebär och i vilken omfattning hållbarhetsredovisning görs, inom såväl den privata som offentliga sektorn.

Kontakt